7 czerwca 2015 r. – Niedziela w Oktawie Bożego Ciała – godz. 11.00

O błogosławieństwo Boże dla Franciszka Henryka Jagielskiego i jego rodziców – Chrzest

 

13 czerwca 2015 r. – Sobota przed III Niedzielą po Zesłaniu Ducha Św. – godz. 16.00.

+ Ireneusza, Leszka, Franciszka i Władysławy Strzałkowskich, c.r. Pijewskich

 

21 czerwca 2015 r. – Uroczystość Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – godz. 11.00.

+ Kazimiery i Józefa Waliszewskich, Marii i Stanisława Waliszewskich

+ Stanisława, Małgorzaty i Konstantego Pokorskich

+ Józefy i Jana Bartniaków, Kazimiery i Władysława Bartniaków

+ Wacława Gralaka

 

28 czerwca 2015 r. – V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – godz. 11.00

+ Stanisławy, Józefa i Zdzisława Pijewskich

+ Marianny i Romana, Anieli, Józefy i Mariana Czarnocińskich

+ Leokadii, Józefa, Marianny, Macieja, Danieli, Marka, Czesława i Janinki Włodków

+ Marianny, Jana Walerczaków, Adeli Królikowskiej

+ Czesława i Sławomira Stefaniaków

 

5 lipca 2015 r. – VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – godz. 9.00

+ Lucyny, Stefana, Mieczysława Pokorskiech (intencja od rodziny Bielickich i Pokorskich)