W poniedziałek przypada dzień Adoracji Miesięcznej. Nabożeństwo o godz. 16.00. Po Adoracji ognisko dla dzieci i młodzieży.

 

W środę obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz. 11.00

 

W piątek Msza św. o godz. 18.00.

 

Intencje Mszalne:

 

21 czerwca 2015 r. – Uroczystość Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – godz. 11.00.

+ Kazimiery i Józefa Waliszewskich, Marii i Stanisława Waliszewskich

+ Stanisława, Małgorzaty i Konstantego Pokorskich, Wacława Gralaka

+ Józefy i Jana Bartniaków, Kazimiery i Władysława Bartniaków

 

28 czerwca 2015 r. – V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

+ Stanisławy, Józefa i Zdzisława Pijewskich, Marianny i Władysława Olszewskich

+ Marianny i Romana, Anieli, Józefy i Mariana Czarnocińskich, Leokadii, Józefa, Marianny, Macieja, Danieli, Marka, Czesława i Janinki Włodków

+ Marianny, Jana Walerczaków, Adeli Królikowskiej

+ Czesława i Sławomira Stefaniaków

+ Jana, Józefa i Zofii Klekockich

+ Lucyny, Eugeniusza, Romana Czarnocińskich

+ Salomei, Edwarda Stachewiczów, c.r. Małachowskich

 

5 lipca 2015 r. – VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego –godz. 11.00

W intencji parafian Sobótkowskich i Kadzidłowskich

+ Lucyny, Stefana, Mieczysława Pokorskiech (intencja od rodziny Bielickich i Pokorskich)

 

12 lipca 2015 r. – VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – godz. 11.00.

+ Władysława i Marianny Kołuda, zm. cr. Kołudów