Kalendarz Liturgiczny na miesiąc styczeń

1     C1    Obrzezania Pańskiego i Imienia Jezus, Mieczysława, Nowy Rok          

2   +P    Makarego Op., Martyna Bp.

3   S   Daniela M., Genowefy Dz., Danuty

 

4    N Po Obrzezaniu Pańskim, Eugeniusza M., Tytusa Bp., Angeliki

5   P Edwarda Kr., Telesfora Bp. M.    

6    W Objawienie Pańskie – ŚŚ Trzech Króli Kacpra, Melchiora i Baltazara    

7    Ś    Lucjana M., Juliana M., Melanii    

8   C2 po Objaw. Seweryna Op., Artura, Beaty         

9    +P    Marceliny Dz., Marcjanny Dz., Julianny    

10   S    Wilhelma Bp., Dobrosława, Elwiry

 

11  N 1 po Objawieniu, Honoraty Dz., Matyldy, Feliksy    

12   P     Arkadiusza M., Benedykta Op.    

13   W  Weroniki Nagroni, Bogumiły, Iwony    

14   Ś   Hilarego z Poitiers Bp. DK, Makryny z Pontu Wdowy

15   C3 Pawła Pustelnika, Maura Op.         

16   +P  Marcelego Bp.M., Ottona M., Włodzimierza 

17   S  Antoniego Pierwszego Pustelnika Op.

18  N  2 po Objaw., Małgorzaty Arpád, Liberaty M., Anastazji    

19   P  Marty i Mariusza MM., Henryka    

20   W    Fabiana Bp. i Sebastiana MM.    

21    Ś    Agnieszki M., Jarosława, Dzień Babci    

22    C4    Wincentego dk., Anastazego M., Dzień Dziadka      

23     P     Zaślubiny N.M.P., Rajmunda W.    

24    S   Tymoteusza Bp.M., Felicji

 

25    N     3 po Objaw., Nawrócenie św. Pawła Ap., Miłosza 

26     P     Polikarpa Bp. M., Pauliny    

27     W    Jana Złotoustego Bp.DK., Przemysława    

28    Ś     Piotra W., Walerego    

29    C5    Franciszka Salezego Bp., Zdzisława      

30    +P    Martyny M., Macieja Bp., Sabiny    

31     +S   Wigilia, Ludwiki Wd., Marcelego    

Niedziela po Obrzezaniu Pańskim (4 stycznia 2015 r.)

W związku z kolędą w styczniu nabożeństwa w tygodniu odprawiane będę o godzinie dogodnej dla Braci i Sióstr a możliwej dla mnie.

 

Jasełka i opłatek parafialny w Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia (wtorek) po Sumie o godz. 11.00.

 

Intencje Mszalne

 

6 stycznia 2015 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – godz. 11.00

+ zmarłych orkiestrantów

 

11 stycznia – I Niedziela po Objawieniu Pańskim – godz. 11.00

+ Mirosławy i Edwarda Błaszczyków

 

18 stycznia – II Niedziela po Objawieniu Pańskim – godz. 11.00

+ Lucyny Pokorskiej w 1 r. śm. od rodziny Bielickich i Pokorskich

 

25 stycznia 2015 r. – III Niedziela po Objawieniu Pańskim – godz. 11.00

+ Aleksego Maciaszczyka w 1 r. śm

Kolęda` 2015 – parafia Nowa Sobótka i parafia Kadzidłowa

8 stycznia (czwartek) – pow. łęczycki, gmina Daszyna

9 stycznia (piątek) ­- pow. łęczycki, gmina Grabów i gmina Daszyna

10 stycznia (sobota) – pow. łęczycki, gmina Daszyna

13 stycznia (wtorek) - pow. łęczycki, gmina Grabów

15 stycznia (czwartek) - pow. łęczycki, gmina Grabów

16 stycznia (piątek) - pow. łęczycki, gmina Daszyna i pow. kutnowski, gmina Krośniewice

17 stycznia (sobota) – pow. łęczycki, gmina Grabów

20 stycznia (wtorek) - pow. kutnowski, miasto Kutno i pow. kolski (woj. wielkopolskie)

22 stycznia (czwartek) – pow. kutnowski, miasto Kutno

23 stycznia (piątek) – pow. łęczycki, miasto Łęczyca

 

Diasporado uzgodnienia

Foto bożonarodzeniowe

Fotografie wystroju kościoła są zamieszczone na blogu fotoreportażu


http://mariawici-sobotka.blogujacy.pl

Próba Jasełek

Najbliższa próba Jasełek we wtorek (30 grudnia br.) o godz. 11.00.

Życzenia Bożonarodzeniowe

To mówi PAN Zastępów:

Jeszcze jedna mała chwila jest,

a Ja poruszę

niebo i ziemię, i morze, i suchą [ziemię],

i poruszę wszystkie narody:

i przyjdzie Pożądany wszech narodów,

i napełnię ten dom chwałą,

mówi PAN Zastępów.

 

Aggeusza 2,6-7

Nowa Sobótka – Kadzidłowa,

Boże Narodzenie Roku Pańskiego MMXIV

 

 

W imieniu własnym oraz Rady Parafialnej

życzę

błogosławieństwa od Chrystusa Pana,

zrodzonego z Ojca przed wiekami

a dwa tysiące lat temu narodzonego z Maryi Dziewicy.

Niech Jego łaska nie opuszcza nikogo,

a wesele aniołów z narodzenia

Jezusa, Syna Bożego,

będzie udziałem każdego człowieka.

Niech się otworzy Ziemia i zrodzi Zbawiciela…

Piętnastego roku panowania Tyberyusza Cesarza, gdy Poncyusz Piłat rządził Żydowską ziemią, a Herod był tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, tetrarchą Ituryjskim i Trachonickiej krainy, a Lizaniasz Abileńskim tetrarchą; za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza: stało się słowo Pańskie do Jana, Zacharyaszowego syna, na puszczy. I przyszedł do wszystkiej krainy Jordanu, opowiadając chrzest pokuty, na odpuszczenie grzechów, jako jest napisano w księgach Izajasza proroka: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; czyńcie proste ścieżki Jego; wszelka dolina będzie napełniona, i krzywe miejsca będą proste, a ostre drogami gładkiemi. I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże.

[Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 3]

 

Przygotowaniem do świąt Bożego narodzenia, które będziemy obchodzić za kilka dni, jest Adwent. Samo słowo adwent znaczy tyle co przyjście. Jest to więc czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Radosne słowa Jutrzni: „Chrystus nam się dziś narodził, pójdźmy adorujmy Go”, śpiew kolęd i pastorałek wprowadza nas w nastrój tego święta.

 

Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela na ziemię. Chrystus już przyszedł na Ziemię ponad 2000 lat temu i święta Bożego Narodzenia są mistycznym urzeczywistnieniem tego wydarzenia. Jezus Eucharystyczny przychodzi do każdego człowieka juz teraz, a później, przy końcu czasów Ten sam Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, i królestwu Jego nie będzie końca. Na przyjście Chrystusa, poprzez pokutę, mamy przygotować swoje serca. Izajasz prorok nawołuje, abym wyprostował, to znaczy wprowadził na właściwe tory, co jest we mnie złe. Dolina mojej duszy wówczas będzie napełniona łaską Bożą i to, co jest przeszkodą dla mojego życia duchowego, co rani moje serce, stanie się gładkie, to znaczy zostanie wyniszczone, aby ustąpić miejsca cnocie. A wówczas już będę oglądać „wielkie zbawienie Boże”. Dlatego przed Ewangelią IV Niedzieli Adwentu mówimy „Przybądź, więc Panie, i nie chciej zwlekać; rozwiąż występki ludu Twego”.

 

Chrystus rodzi się dla nas po trzykroć. Zbawiciel narodzony „raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem” przychodzi do ludzi pod Eucharystycznymi postaciami chleba i wina, aby narodzić się w ludzkim sercu. I wtedy, przyjmując Ciało i Krew Pańską, rzeczywiście z radością wraz z Kościołem możemy śpiewać: „Chrystus nam się narodził”. Więc wraz z Izajaszem wołajmy „Spuśćcie rosę, niebiosa, z wierzchu, a obłoki niech spuszczą z dżdżem Sprawiedliwego; niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”.

kapł. M. Daniel

Nabożeństwa w okresie po Bożym Narodzeniu

30 stycznia 2014 r. (wtorek) – Wtorek po Uroczystości Bożego Narodzenia

Msza św. – godz. 14.00.

31 stycznia 2014 r. (środa)

Środa po Uroczystości Bożego Narodzenia (zakończenie Starego Roku)

Msza Święta i Adoracja dziękczynna za mijający rok – godz. 14.00.

1 stycznia 2015 r. (czwartek)

Uroczystość Obrzezania Pańskiego i Imienia Jezus

Suma  i Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus – godz. 11.00

2 stycznia 2015 r. (piątek)

Piątek po Uroczystości Bożego Narodzenia

Msza św. – godz. 15.00

4 stycznia 2015 r. (niedziela)

Niedziela po Uroczystości Bożego Narodzenia

Suma – godz. 11.00

6 stycznia 2015 r. (wtorek)

Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli

Suma – godz. 11.00

IV Niedziela Adwentu /21 grudnia 2014 r./

Dziękuję Braciom za pomoc w sprzątaniu kościoła i przystrajanie na okres świąt Bożego Narodzenia.

 

Przypominam, że jutro (22 grudnia) przypada Adoracja Miesięczna w naszej parafii. Nabożeństwo o godz. 15.00.

 

We wtorek nabożeństwa wieczornego nie będzie.

 

Są do nabycia świece wigilijne – małe w cenie 5 zł., duże 10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na kolonie charytatywne, organizowane przy płockiej Świątyni w 2015 r.

 

Można odbierać „Kalendarze Liturgiczne na Rok Pański 2015” oraz opłatki.

 

Intencje mszalne

 

27 grudnia 2014 r. – II Dzień Uroczystości Bożego Narodzenia [św. Szczepana diakona i Pierwszego Męczennika]

o powołania kapłańskie i zakonne

 

6 stycznia 2015 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – godz. 11.00

+ zmarłych orkiestrantów

 

11 stycznia – I Niedziela po Objawieniu Pańskim – godz. 11.00

+ Mirosławy i Edwarda Błaszczyków

 

25 stycznia 2015 r. – III Niedziela po Objawieniu Pańskim – godz. 11.00

+ Aleksego Maciaszyka

Jutrznia i Pasterka

Zapraszamy na wspólną modlitwę w czasie Świąt Bożego Narodzenia

24 grudnia br. – Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia:

godz. 21.30 JUTRZNIA i PASTERKA

25 grudnia br. – I Dzień Uroczystości Bożego Narodzenia:

godz. 11.00 Suma

26 grudnia br. – II Dzień Uroczystości Bożego Narodzenia – św. Szczepana Pierwszego Męczennika:

godz. 11.00 Suma

27 grudnia br. – III Dzień Uroczystości Bożego Narodzenia – św. Jana Ap. Ew.:

godz. 11.00 Suma